Danas ćemo se osvrnuti i na naše male i mlađe komunikatore u nastajanju, a koji tek ulaze u šumovit i podosta glasan svijet komuniciranja koji nas okružuje. Pritom, ne mislimo samo na razvoj pojedinačnih govornih sposobnosti i vještina, već i na različite kanale...